Gegevens Ouder/Verzorger

Voornaam

Tussenvoegsel
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Mobielnummer
Telefoon tijdens KVW
E-mailadres

 

Gegevens Vrijwilliger 1

Voor iedere inschrijving dient minimaal één vrijwilliger (bijv. ouder, grootouder, voogd) één dag mee te helpen.
Voornaam

Tussenvoegsel
Achternaam

Deelname op:

Hoeveel dagen helpen

In bezit van EHBO / BHV
Opmerkingen en/of inzetbare kwaliteiten en/of dieet/allergie/ medicijnen e.d

 

Gegevens Vrijwilliger 2

U kunt optioneel nog een tweede vrijwilliger opgeven, dit is niet verplicht.
Indien u geen tweede vrijwilliger wilt aanmelden, laat onderstaande velden leeg en ga verder bij Kind 1
Voornaam

Tussenvoegsel
Achternaam

Deelname op:

Hoeveel dagen helpen

In bezit van EHBO / BHV
Opmerkingen en/of inzetbare kwaliteiten en/of dieet/allergie/ medicijnen e.d

 

Gegevens Kind 1

Voornaam

Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
School
Indien anders
Groep 2023-2024
Dieet/allergie/ medicijnen e.d.
Graag in de hut met (optioneel)
Gelieve voor,- én achternaam opgeven!
Voorkeur 1
Voorkeur 2
Voorkeur 3
Overige opmerkingen

 

Gegevens Kind 2

Voornaam

Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
School
Indien anders
Groep 2023-2024
Dieet/allergie/ medicijnen e.d.
Graag in de hut met (optioneel)
Gelieve voor,- én achternaam opgeven!
Voorkeur 1
Voorkeur 2
Voorkeur 3
Overige opmerkingen

 

Gegevens Kind 3

Voornaam

Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
School
Indien anders
Groep 2023-2024
Dieet/allergie/ medicijnen e.d.
Graag in de hut met (optioneel)
Gelieve voor,- én achternaam opgeven!
Voorkeur 1
Voorkeur 2
Voorkeur 3
Overige opmerkingen

 

Gegevens Kind 4

Voornaam

Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
School
Indien anders
Groep 2023-2024
Dieet/allergie/ medicijnen e.d.
Graag in de hut met (optioneel)
Gelieve voor,- én achternaam opgeven!
Voorkeur 1
Voorkeur 2
Voorkeur 3
Overige opmerkingen

 

Algemene Voorwaarden

Hoewel wij onze uiterste best doen zorg te dragen voor één ieders persoon en goed, en ons ook zo goed mogelijk tegen aansprakelijkheid hebben verzekerd, kunnen geen van de medewerkers van de KinderVakantieWeek aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken en daaruit voortvloeiende (letsel, materiële en immateriële) schade, beschadigingen, diefstal en/of verlies van goederen. U gaat akkoord met ons huishoudelijk reglement en het publiceren van foto’s en video’s. Bekijk het privacy statement en huishoudelijk reglement.

Akkoord:

Te betalen: € -
* Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk!

Inschrijven – Aantal 4