Gegevens Ouder/Verzorger

Voornaam


Tussenvoegsel

Achternaam

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Mobielnummer

Telefoon tijdens KVW

E-mailadres

 

Gegevens Vrijwilliger 1

Voor iedere inschrijving dient minimaal één vrijwilliger (bijv. ouder, grootouder, voogd) één dag mee te helpen.
Voornaam


Tussenvoegsel

Achternaam

Deelname op:

Hoeveel dagen helpen

In bezit van EHBO / BHV


Opmerkingen/ inzetbare kwaliteiten / dieet/allergie/ medicijnen e.d

 

Gegevens Vrijwilliger 2

U kunt optioneel nog een tweede vrijwilliger opgeven, dit is niet verplicht.
Indien u geen tweede vrijwilliger wilt aanmelden, laat onderstaande velden leeg en ga verder bij Kind 1
Voornaam


Tussenvoegsel

Achternaam

Deelname op:

 

Hoeveel dagen helpen


In bezit van EHBO / BHV

Opmerkingen en/of inzetbare kwaliteiten en/of dieet/allergie/ medicijnen e.d

 

Gegevens Kind 1

Voornaam


Tussenvoegsel

Achternaam kind

Geboortedatum

Geslacht

School

Indien anders

Groep 2023-2024

Dieet/allergie/ medicijnen e.d.

Graag in de hut met (optioneel)
Gelieve voor,- én achternaam opgeven!
Voorkeur 1

Voorkeur 2

Voorkeur 3

Overige opmerkingen

 

Algemene Voorwaarden

Hoewel wij onze uiterste best doen zorg te dragen voor één ieders persoon en goed, en ons ook zo goed mogelijk tegen aansprakelijkheid hebben verzekerd, kunnen geen van de medewerkers van de KinderVakantieWeek aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken en daaruit voortvloeiende (letsel, materiële en immateriële) schade, beschadigingen, diefstal en/of verlies van goederen. U gaat akkoord met ons huishoudelijk reglement en het publiceren van foto’s en video’s. Bekijk het privacy statement en huishoudelijk reglement.

Akkoord:


Te betalen: € -

* Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk! 

 Inschrijven – Aantal 1